Metsästyksen periaate =

 kestävän käytön periaate

   

Rauhoitusalueet ( kesäkokous 2018 )

 

             

 Päätös rauhoitusalueista ja –ajoista sekä muista rajoituksista.

                      1.  Kotamäki rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä hirvenmetsästystä lukuun ottamatta. ( liite , kartta no 3 )

                       liite, kartta rauhoitusalueista

                      2.  Rajoitus: Värrinnevan alueella kauriin kaato kielletty mutta  ajavan koiran harjoittelu  sallittu. ( liite, kartta no 2 )

                      3.   Koemaastot rauhoitetaan kokeen ajaksi. Koetoimintayhdyshenkilönä toimii Olavi Hakala

 
 

Saaliskiintiöt